Záruční podmínky

 Na základě dlouholetých zkušeností v oboru vytápění jsme vyvinuli vlastní systém podlahového topení TERMTECH, který je sestaven z komponent nejvyšší kvality renomovaných výrobců. Za kvalitu a funkčností si stojíme, proto si můžeme dovolit poskytnout záruku až 25let (podrobnosti níže).

Délka záruky vztahující se na zboží odpovídá lhůtám dle soupisu platného pro firmu Termtech s.r.o., nebo je vyznačena na záručním listě. Tato doba začíná dnem vystavení faktury a její úhrady. V případě výměny dostane zákazník nový záruční list (reklamační protokol). Záruční doba se prodlužuje pouze v případě, že vyřízení reklamace trvalo déle, než zákonem stanovených 30 dní. Případné další reklamace bude zákazník uplatňovat na základě nového záručního listu.

Zboží nebude přijato do reklamace, pokud nebude kompletní, včetně dokumentace a ostatních náležitostí. Při předání zboží do reklamace je zákazník povinen přiložit popis závady (např. v jakém režimu a jak se závada projevuje, jak dlouho po zapnutí, popis manipulací se zařízením před vznikem závady apod.)

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen uplatnit ihned po převzetí výrobku a to do 24 hodin. Záruční servis je poskytován v servisním středisku firmy Termtech s.r.o. Kladruby nad Labem čp.124 533 14. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník.

Ke každému zboží zakoupenému u firmy Termtech s.r.o. je přikládána faktura nebo daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury, pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Na systémy podlahového vytápění zakoupené u firmy Termtech s.r.o.  se vztahuje záruka 25 let, a to na část systému zalitou v podlaze (systémová deska nebo rohož, trubka, dilatace). Více o podmínkách prodloužené záruky naleznete v záručním listě.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

  1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do reklamace záruční doba.
  2. Porušením ochranných nálepek a pečetí, pokud na výrobku jsou.
  3. Poškozením zboží při přepravě
  4. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, tlakem, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy předepsaným ustanovením výrobce.
  5. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
  6. Poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo pokud bylo používáno v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
  7. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení, či jiných úprav bez svolení Termtech s.r.o.
  8. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
  9. Poškozením působení živlů (povodeň, požár, blesk atd.).
  10. Použitím spojky v topné desce.

Záruční list ke stažení (PDF)

Designed by Titusurya / Freepik Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.